Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: AddManySparseToTensorsMap :: Attrs

#include <sparse_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla AddManySparseToTensorsMap .

streszczenie

Atrybuty publiczne

container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nazwa kontenera dla SparseTensorsMap utworzonej przez tę SparseTensorsMap .
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Wspólna nazwa SparseTensorsMap utworzona przez tę SparseTensorsMap .

Atrybuty publiczne

pojemnik_

StringPiece tensorflow::ops::AddManySparseToTensorsMap::Attrs::container_ = ""

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::AddManySparseToTensorsMap::Attrs::shared_name_ = ""

Funkcje publiczne

Pojemnik

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AddManySparseToTensorsMap::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Nazwa kontenera dla SparseTensorsMap utworzonej przez tę SparseTensorsMap .

Domyślnie „”

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AddManySparseToTensorsMap::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Wspólna nazwa SparseTensorsMap utworzona przez tę SparseTensorsMap .

Jeśli puste, zostanie użyta unikatowa nazwa nowej operacji .

Domyślnie „”