przepływ tensorowy:: ops:: ArgMaks:: Atrybuty

#include <math_ops.h>

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla ArgMax .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

output_type_ = DT_INT64
DataType

Funkcje publiczne

OutputType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie jest to DT_INT64.

Atrybuty publiczne

Typ wyjścia_

DataType tensorflow::ops::ArgMax::Attrs::output_type_ = DT_INT64

Funkcje publiczne

Typ wyjścia

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ArgMax::Attrs::OutputType(
  DataType x
)

Domyślnie jest to DT_INT64.