przepływ tensorowy:: ops:: ArgMaks

#include <math_ops.h>

Zwraca indeks o największej wartości spośród wszystkich wymiarów tensora.

Streszczenie

Należy pamiętać, że w przypadku remisów tożsamość zwracanej wartości nie jest gwarantowana.

Użycie:

 import tensorflow as tf
 a = [1, 10, 26.9, 2.8, 166.32, 62.3]
 b = tf.math.argmax(input = a)
 c = tf.keras.backend.eval(b)
 # c = 4
 # here a[4] = 166.32 which is the largest element of a across axis 0
 

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • wymiar: int32 lub int64, musi należeć do zakresu [-rank(input), rank(input)) . Opisuje, który wymiar tensora wejściowego należy zmniejszyć. W przypadku wektorów użyj wymiaru = 0.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

ArgMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input dimension)
ArgMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input dimension, const ArgMax::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

OutputType (DataType x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ArgMax:: Atrybuty

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla ArgMax .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

ArgMaks

 ArgMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input dimension
)

ArgMaks

 ArgMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input dimension,
 const ArgMax::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Typ wyjścia

Attrs OutputType(
 DataType x
)