przepływ tensorowy:: ops:: Przydzielać:: Atrybuty

#include <state_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla Assign .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

use_locking_ = true
bool
validate_shape_ = true
bool

Funkcje publiczne

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli ma wartość True, przypisanie będzie chronione zamkiem; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.
ValidateShape (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli ma wartość true, operacja sprawdzi, czy kształt „wartości” odpowiada kształtowi przypisanego tensora .

Atrybuty publiczne

użyj_blokowania_

bool tensorflow::ops::Assign::Attrs::use_locking_ = true

zatwierdź_kształt_

bool tensorflow::ops::Assign::Attrs::validate_shape_ = true

Funkcje publiczne

Użyj Blokowania

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Assign::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Jeśli ma wartość True, przypisanie będzie chronione zamkiem; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Domyślnie jest to prawda

Sprawdź kształt

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Assign::Attrs::ValidateShape(
  bool x
)

Jeśli ma wartość true, operacja sprawdzi, czy kształt „wartości” odpowiada kształtowi przypisanego tensora .

Jeśli fałsz, „ref” przyjmie kształt „wartości”.

Domyślnie jest to prawda