Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: Przydzielać:: Attrs

#include <state_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dlaAssign .

streszczenie

Atrybuty publiczne

use_locking_ = true
bool
validate_shape_ = true
bool

Funkcje publiczne

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli prawda, przypisanie będzie chronione blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.
ValidateShape (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli prawda, operacja potwierdzi, że kształt „wartość” jest zgodny z kształtem przypisywanego tensora .

Atrybuty publiczne

use_locking_

bool tensorflow::ops::Assign::Attrs::use_locking_ = true

validate_shape_

bool tensorflow::ops::Assign::Attrs::validate_shape_ = true

Funkcje publiczne

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Assign::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Jeśli prawda, przypisanie będzie chronione blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Domyślnie true

ValidateShape

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Assign::Attrs::ValidateShape(
  bool x
)

Jeśli prawda, operacja potwierdzi, że kształt „wartość” jest zgodny z kształtem przypisywanego tensora .

Jeśli fałsz, „ref” przybierze postać „wartość”.

Domyślnie true