przepływ tensorowy:: ops:: Przydzielać

#include <state_ops.h>

Zaktualizuj „ref”, przypisując mu „wartość”.

Streszczenie

Ta operacja powoduje wyświetlenie „ref” po zakończeniu przypisania. Ułatwia to łączenie operacji, które wymagają użycia wartości resetowania.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • ref: Powinien pochodzić z węzła Variable . Może być niezainicjowany.
 • wartość: Wartość, która ma zostać przypisana do zmiennej.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • valid_shape: Jeśli ma wartość true, operacja sprawdzi, czy kształt „wartości” odpowiada kształtowi przypisanego Tensora . Jeśli fałsz, „ref” przyjmie kształt „wartości”.
 • use_locking: Jeśli True, przypisanie będzie chronione blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Zwroty:

 • Output : = To samo co „ref”. Zwracany dla wygody operacji, które chcą użyć nowej wartości po zresetowaniu zmiennej.

Konstruktory i destruktory

Assign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value)
Assign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value, const Assign::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output_ref

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)
ValidateShape (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: Przypisz:: Atrybuty

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla Assign .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście_ref

::tensorflow::Output output_ref

Funkcje publiczne

Przydzielać

 Assign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value
)

Przydzielać

 Assign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value,
 const Assign::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Użyj Blokowania

Attrs UseLocking(
 bool x
)

Sprawdź kształt

Attrs ValidateShape(
 bool x
)