Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Zmienna

#include <state_ops.h>

Utrzymuje stan w postaci tensora, który utrzymuje się w krokach.

streszczenie

Wyprowadza odniesienie do stanu tensora, aby można go było odczytać lub zmodyfikować. DO ZROBIENIA (zhifengc / mrry): dodaje wskaźnik do bardziej szczegółowego dokumentu na temat udostępniania stanów w tensorflow.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • kształt: kształt zmiennego tensora.
 • dtype: typ elementów w zmiennej tensor.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • kontener: Jeśli niepusty, ta zmienna jest umieszczana w podanym kontenerze. W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.
 • shared_name: jeśli nie jest pusta, ta zmienna jest nazywana w podanym zasobniku z tą wspólną nazwą. W przeciwnym razie używana jest nazwa węzła.

Zwroty:

 • Output : Odniesienie do zmiennej tensora.

Konstruktorzy i niszczyciele

Variable (const :: tensorflow::Scope & scope, PartialTensorShape shape, DataType dtype)
Variable (const :: tensorflow::Scope & scope, PartialTensorShape shape, DataType dtype, const Variable::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
ref

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Variable :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla zmiennej .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

ref

::tensorflow::Output ref

Funkcje publiczne

Zmienna

 Variable(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 PartialTensorShape shape,
 DataType dtype
)

Zmienna

 Variable(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 PartialTensorShape shape,
 DataType dtype,
 const Variable::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)