przepływ tensorowy:: ops:: Zmienny

#include <state_ops.h>

Utrzymuje stan w postaci tensora, który utrzymuje się w różnych krokach.

Streszczenie

Wysyła referencję do stanu tensora, dzięki czemu można ją odczytać lub zmodyfikować. DO ZROBIENIA (zifengc/mrry): Dodaje wskaźnik do bardziej szczegółowego dokumentu na temat udostępniania stanów w tensorflow.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • kształt: Kształt zmiennego tensora.
 • dtype: Typ elementów w tensorze zmiennej.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • pojemnik: Jeśli nie jest pusty, zmienna ta jest umieszczana w danym kontenerze. W przeciwnym razie używany jest kontener domyślny.
 • wspólna_nazwa: Jeśli nie jest pusta, ta zmienna zostanie nazwana w danym zasobniku tą wspólną nazwą. W przeciwnym razie zamiast tego używana jest nazwa węzła.

Zwroty:

 • Output : Odniesienie do tensora zmiennej.

Konstruktory i destruktory

Variable (const :: tensorflow::Scope & scope, PartialTensorShape shape, DataType dtype)
Variable (const :: tensorflow::Scope & scope, PartialTensorShape shape, DataType dtype, const Variable::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
ref

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow:: ops:: Zmienna:: Atrybuty

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla Variable .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

ref

::tensorflow::Output ref

Funkcje publiczne

Zmienny

 Variable(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 PartialTensorShape shape,
 DataType dtype
)

Zmienny

 Variable(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 PartialTensorShape shape,
 DataType dtype,
 const Variable::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Wspólna nazwa

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)