przepływ tensorowy:: ops:: Zmienny:: Atrybuty

#include <state_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla Variable .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

container_ = ""
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeżeli nie jest pusta, zmienna ta umieszczana jest w danym kontenerze.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusta, ta zmienna ma nazwę w danym segmencie z tą wspólną_nazwą.

Atrybuty publiczne

pojemnik_

StringPiece tensorflow::ops::Variable::Attrs::container_ = ""

wspólna_nazwa_

StringPiece tensorflow::ops::Variable::Attrs::shared_name_ = ""

Funkcje publiczne

Pojemnik

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Variable::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Jeżeli nie jest pusta, zmienna ta umieszczana jest w danym kontenerze.

W przeciwnym razie używany jest kontener domyślny.

Domyślnie „”

Wspólna nazwa

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Variable::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusta, ta zmienna ma nazwę w danym segmencie z tą wspólną_nazwą.

W przeciwnym razie zamiast tego używana jest nazwa węzła.

Domyślnie „”