Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

przepływ tensorowy:: ops:: Oblicz Przypadkowe Trafienia:: Atrybuty

#include <candidate_sampling_ops.h>

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla ComputeAccidentalHits .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

seed2_ = 0
int64
seed_ = 0
int64

Funkcje publiczne

Seed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli ziarno lub ziarno2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest zaszczepiany przez dane ziarno.
Seed2 (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Atrybuty publiczne

nasienie2_

int64 tensorflow::ops::ComputeAccidentalHits::Attrs::seed2_ = 0

nasionko_

int64 tensorflow::ops::ComputeAccidentalHits::Attrs::seed_ = 0

Funkcje publiczne

Nasionko

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ComputeAccidentalHits::Attrs::Seed(
  int64 x
)

Jeśli ziarno lub ziarno2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest zaszczepiany przez dane ziarno.

W przeciwnym razie jest wysiewany przez losowe ziarno.

Domyślnie 0

Ziarno2

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ComputeAccidentalHits::Attrs::Seed2(
  int64 x
)

Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Domyślnie 0