Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: ObliczaniePrzypadkowe trafienia

#include <candidate_sampling_ops.h>

Oblicza identyfikatory pozycji w sampled_candidates, które pasują do true_labels.

Streszczenie

Podczas wykonywania log-odds NCE, wynik tej operacji powinien zostać przekazany przez operację SparseToDense, a następnie dodany do logitów próbkowanych kandydatów. Powoduje to „usunięcie” próbkowanych etykiet, które pasują do prawdziwych etykiet, dzięki upewnieniu się, że klasyfikator jest próbkowanymi etykietami.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • true_classes: dane wyjściowe true_classes funkcji UnpackSparseLabels.
 • sampled_candidates: dane wyjściowe sampled_candidates narzędzia CandidateSampler.
 • num_true: liczba prawdziwych etykiet na kontekst.

Atrybuty opcjonalne (zobacz Attrs ):

 • seed: Jeśli seed lub seed2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest inicjowany przez dane seed. W przeciwnym razie jest wysiewany przez losowe ziarno.
 • seed2: Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji z nasionami.

Zwroty:

 • Indeksy Output : wektor indeksów odpowiadający wierszom true_candidates.
 • Identyfikatory Output : wektor identyfikatorów pozycji w sampled_candidates, które pasują do true_label dla wiersza z odpowiednim indeksem w indeksach.
 • Wagi Output : wektor o tej samej długości co indeksy i identyfikatory, w którym każdy element ma wartość -FLOAT_MAX.

Konstruktory i destruktory

ComputeAccidentalHits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, :: tensorflow::Input sampled_candidates, int64 num_true)
ComputeAccidentalHits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, :: tensorflow::Input sampled_candidates, int64 num_true, const ComputeAccidentalHits::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

ids
indices
operation
weights

Publiczne funkcje statyczne

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ComputeAccidentalHits:: Attrs

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla ComputeAccidentalHits .

Atrybuty publiczne

identyfikatory

::tensorflow::Output ids

indeksy

::tensorflow::Output indices

operacja

Operation operation

ciężary

::tensorflow::Output weights

Funkcje publiczne

ObliczaniePrzypadkowe trafienia

 ComputeAccidentalHits(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 ::tensorflow::Input sampled_candidates,
 int64 num_true
)

ObliczaniePrzypadkowe trafienia

 ComputeAccidentalHits(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 ::tensorflow::Input sampled_candidates,
 int64 num_true,
 const ComputeAccidentalHits::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Nasionko

Attrs Seed(
 int64 x
)

Ziarno2

Attrs Seed2(
 int64 x
)