Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: ExtractGlimpse :: Attrs

#include <image_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ExtractGlimpse .

streszczenie

Atrybuty publiczne

centered_ = true
bool
noise_ = "uniform"
StringPiece
normalized_ = true
bool
uniform_noise_ = true
bool

Funkcje publiczne

Centered (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
wskazuje, czy współrzędne przesunięcia są wyśrodkowane względem obrazu, w którym to przypadku przesunięcie (0, 0) odnosi się do środka obrazów wejściowych.
Noise (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
wskazuje, czy szum powinien być uniform , gaussian czy zero .
Normalized (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
wskazuje, czy współrzędne przesunięcia są znormalizowane.
UniformNoise (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
wskazuje, czy szum powinien być generowany przy użyciu rozkładu równomiernego, czy rozkładu Gaussa.

Atrybuty publiczne

wyśrodkowany_

bool tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::centered_ = true

hałas_

StringPiece tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::noise_ = "uniform"

znormalizowany_

bool tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::normalized_ = true

uniform_noise_

bool tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::uniform_noise_ = true

Funkcje publiczne

Wyśrodkowany

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::Centered(
  bool x
)

wskazuje, czy współrzędne przesunięcia są wyśrodkowane względem obrazu, w którym to przypadku przesunięcie (0, 0) odnosi się do środka obrazów wejściowych.

Jeśli fałsz, przesunięcie (0,0) odpowiada lewemu górnemu rogowi obrazów wejściowych.

Domyślnie true

Hałas

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::Noise(
  StringPiece x
)

wskazuje, czy szum powinien być uniform , gaussian czy zero .

Wartość domyślna to uniform co oznacza, że ​​typ szumu zostanie określony przez uniform_noise .

Domyślnie „jednolity”

Znormalizowane

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::Normalized(
  bool x
)

wskazuje, czy współrzędne przesunięcia są znormalizowane.

Domyślnie true

UniformNoise

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::UniformNoise(
  bool x
)

wskazuje, czy szum powinien być generowany przy użyciu rozkładu równomiernego, czy rozkładu Gaussa.

Domyślnie true