Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgs :: Attrs

#include <array_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla FakeQuantWithMinMaxArgs .

streszczenie

Atrybuty publiczne

max_ = 6.0f
float
min_ = -6.0f
float
narrow_range_ = false
bool
num_bits_ = 8
int64

Funkcje publiczne

Max (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie 6.
Min (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie -6.
NarrowRange (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie false.
NumBits (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie 8.

Atrybuty publiczne

max_

float tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs::max_ = 6.0f

min_

float tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs::min_ = -6.0f

wąski zakres_

bool tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs::narrow_range_ = false

num_bits_

int64 tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs::num_bits_ = 8

Funkcje publiczne

Maks

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs::Max(
  float x
)

Domyślnie 6.

Min

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs::Min(
  float x
)

Domyślnie -6.

Wąski zakres

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs::NarrowRange(
  bool x
)

Domyślnie false.

NumBits

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs::NumBits(
  int64 x
)

Domyślnie 8.