przepływ tensorowy:: ops:: FakeQuantWithMinMaxArgs

#include <array_ops.h>

Fałszywie skwantuj tensor „wejściowy”, wpisz float do tensora „wyjściowego” tego samego typu.

Streszczenie

Atrybuty [min; max] definiuje zakres zaciskania danych inputs . wartości inputs są kwantowane do zakresu kwantyzacji ( [0; 2^num_bits - 1] , gdy narrow_range ma wartość false i [1; 2^num_bits - 1] , gdy jest prawdą), a następnie dekwantyzowane i wyprowadzane jako wartości zmiennoprzecinkowe w [min; max] interwał. num_bits to szerokość bitowa kwantyzacji; od 2 do 16 włącznie.

Przed kwantyzacją wartości min i max są dostosowywane zgodnie z następującą logiką. Sugeruje się, aby min <= 0 <= max . Jeśli 0 nie należy do zakresu wartości, zachowanie może być nieoczekiwane: Jeśli 0 < min < max : min_adj = 0 i max_adj = max - min . Jeśli min < max < 0 : min_adj = min - max i max_adj = 0 . Jeśli min <= 0 <= max : scale = (max - min) / (2^num_bits - 1) , min_adj = scale * round(min / scale) i max_adj = max + min_adj - min .

Kwantyzacja nazywana jest fałszywą, ponieważ wynik jest nadal zmiennoprzecinkowy.

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

FakeQuantWithMinMaxArgs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs)
FakeQuantWithMinMaxArgs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, const FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
outputs

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Max (float x)
Min (float x)
NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

Struktury

tensorflow:: ops:: FakeQuantWithMinMaxArgs:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla FakeQuantWithMinMaxArgs .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjścia

::tensorflow::Output outputs

Funkcje publiczne

FakeQuantWithMinMaxArgs

 FakeQuantWithMinMaxArgs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input inputs
)

FakeQuantWithMinMaxArgs

 FakeQuantWithMinMaxArgs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input inputs,
  const FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Maks

Attrs Max(
  float x
)

Min

Attrs Min(
  float x
)

Wąski zakres

Attrs NarrowRange(
  bool x
)

Liczba bitów

Attrs NumBits(
  int64 x
)