przepływ tensorowy:: ops:: Zebrać:: Atrybuty

#include <array_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla Gather .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

validate_indices_ = true
bool

Funkcje publiczne

ValidateIndices (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie jest to prawda.

Atrybuty publiczne

walidacja_indeksów_

bool tensorflow::ops::Gather::Attrs::validate_indices_ = true

Funkcje publiczne

Sprawdź indeksy

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Gather::Attrs::ValidateIndices(
  bool x
)

Domyślnie jest to prawda.