przepływ tensorowy:: ops:: Zebrać

#include <array_ops.h>

Zbierz plasterki z params według indices .

Streszczenie

indices muszą być tensorami całkowitymi o dowolnym wymiarze (zwykle 0-D lub 1-D). Tworzy tensor wyjściowy z indices.shape + params.shape[1:] gdzie:

  # Scalar indices
  output[:, ..., :] = params[indices, :, ... :]

  # Vector indices
  output[i, :, ..., :] = params[indices[i], :, ... :]

  # Higher rank indices
  output[i, ..., j, :, ... :] = params[indices[i, ..., j], :, ..., :]

Jeśli indices są permutacją i len(indices) == params.shape[0] wówczas ta operacja odpowiednio permutuje params .

validate_indices : PRZESTARZAŁE. Jeśli ta operacja jest przypisana do procesora, wartości w indices są zawsze sprawdzane, czy mieszczą się w dopuszczalnym zakresie. Jeśli są przypisane do procesora graficznego, indeksy poza zakresem powodują bezpieczne, ale nieokreślone zachowanie, które może obejmować zgłaszanie błędu.

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

Gather (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices)
Gather (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, const Gather::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

ValidateIndices (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: Zbierz:: Atrybuty

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla Gather .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Zebrać

 Gather(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices
)

Zebrać

 Gather(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 const Gather::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Sprawdź indeksy

Attrs ValidateIndices(
 bool x
)