przepływ tensorowy:: ops:: LRN:: Atrybuty

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne narzędzia ustawiające atrybuty dla LRN .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

alpha_ = 1.0f
float
beta_ = 0.5f
float
bias_ = 1.0f
float
depth_radius_ = 5
int64

Funkcje publiczne

Alpha (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Współczynnik skali, zwykle dodatni.
Beta (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Wykładnik.
Bias (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Przesunięcie (zwykle dodatnie, aby uniknąć dzielenia przez 0).
DepthRadius (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
0-D.

Atrybuty publiczne

alfa_

float tensorflow::ops::LRN::Attrs::alpha_ = 1.0f

beta_

float tensorflow::ops::LRN::Attrs::beta_ = 0.5f

stronniczość_

float tensorflow::ops::LRN::Attrs::bias_ = 1.0f

głębokość_promień_

int64 tensorflow::ops::LRN::Attrs::depth_radius_ = 5

Funkcje publiczne

Alfa

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::LRN::Attrs::Alpha(
  float x
)

Współczynnik skali, zwykle dodatni.

Domyślnie 1

Beta

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::LRN::Attrs::Beta(
  float x
)

Wykładnik.

Wartość domyślna to 0,5

Stronniczość

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::LRN::Attrs::Bias(
  float x
)

Przesunięcie (zwykle dodatnie, aby uniknąć dzielenia przez 0).

Domyślnie 1

GłębokośćPromień

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::LRN::Attrs::DepthRadius(
  int64 x
)

0-D.

Połowa szerokości okna normalizacji 1-D.

Domyślnie 5