Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: LRN

#include <nn_ops.h>

Lokalna normalizacja odpowiedzi.

streszczenie

Tensor input 4-W jest traktowany jako trójwymiarowa tablica wektorów 1-D (wzdłuż ostatniego wymiaru), a każdy wektor jest normalizowany niezależnie. W ramach danego wektora każdy składnik jest dzielony przez ważoną, kwadratową sumę danych wejściowych w promieniu depth_radius . W szczegółach

sqr_sum[a, b, c, d] =
  sum(input[a, b, c, d - depth_radius : d + depth_radius + 1] ** 2)
output = input / (bias + alpha * sqr_sum) ** beta

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Krizhevsky i in., Klasyfikacja ImageNet z głębokimi konwolucyjnymi sieciami neuronowymi (NIPS 2012) .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: 4-D.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • promień głębokości: 0-D. Połowa szerokości okna normalizacji 1-D.
 • odchylenie: przesunięcie (zwykle dodatnie, aby uniknąć dzielenia przez 0).
 • alfa: współczynnik skali, zwykle dodatni.
 • beta: wykładnik.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

LRN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
LRN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const LRN::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Alpha (float x)
Beta (float x)
Bias (float x)
DepthRadius (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: LRN :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla LRN .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

LRN

 LRN(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

LRN

 LRN(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const LRN::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Alfa

Attrs Alpha(
 float x
)

Beta

Attrs Beta(
 float x
)

Stronniczość

Attrs Bias(
 float x
)

DepthRadius

Attrs DepthRadius(
 int64 x
)