Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: LogUniformCandidateSampler :: Attrs

#include <candidate_sampling_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla LogUniformCandidateSampler .

streszczenie

Atrybuty publiczne

seed2_ = 0
int64
seed_ = 0
int64

Funkcje publiczne

Seed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli seed lub seed2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno.
Seed2 (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Atrybuty publiczne

seed2_

int64 tensorflow::ops::LogUniformCandidateSampler::Attrs::seed2_ = 0

nasionko_

int64 tensorflow::ops::LogUniformCandidateSampler::Attrs::seed_ = 0

Funkcje publiczne

Nasionko

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::LogUniformCandidateSampler::Attrs::Seed(
  int64 x
)

Jeśli seed lub seed2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno.

W przeciwnym razie jest wysiewany przez losowe ziarno.

Domyślnie 0

Seed2

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::LogUniformCandidateSampler::Attrs::Seed2(
  int64 x
)

Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Domyślnie 0