Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tensorflow :: ops :: ParseSequenceExample :: Attrs

#include <parsing_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ParseSequenceExample .

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

Ncontext_dense_ = 0
int64
Ncontext_sparse_ = 0
int64
Nfeature_list_dense_ = 0
int64
Nfeature_list_sparse_ = 0
int64
context_dense_shapes_ = {}
gtl::ArraySlice< PartialTensorShape >
context_sparse_types_ = {}
DataTypeSlice
feature_list_dense_shapes_ = {}
gtl::ArraySlice< PartialTensorShape >
feature_list_dense_types_ = {}
DataTypeSlice
feature_list_sparse_types_ = {}
DataTypeSlice

Funkcje publiczne

ContextDenseShapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Lista kształtów Ncontext_dense; kształty danych w każdym kontekście Cecha podana w context_dense_keys.
ContextSparseTypes (const DataTypeSlice & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Lista typów Ncontext_sparse; typy danych w każdym kontekście Funkcja podana w context_sparse_keys.
FeatureListDenseShapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Lista kształtów Nfeature_list_dense; kształty danych w każdej FeatureList podanej w feature_list_dense_keys.
FeatureListDenseTypes (const DataTypeSlice & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie [].
FeatureListSparseTypes (const DataTypeSlice & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Lista typów Nfeature_list_sparse; typy danych w każdej FeatureList podane w feature_list_sparse_keys.
NcontextDense (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie 0.
NcontextSparse (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie 0.
NfeatureListDense (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie 0.
NfeatureListSparse (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie 0.

Atrybuty publiczne

Ncontext_dense_

int64 tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::Ncontext_dense_ = 0

Ncontext_sparse_

int64 tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::Ncontext_sparse_ = 0

Nfeature_list_dense_

int64 tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::Nfeature_list_dense_ = 0

Nfeature_list_sparse_

int64 tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::Nfeature_list_sparse_ = 0

context_dense_shapes_

gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::context_dense_shapes_ = {}

context_sparse_types_

DataTypeSlice tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::context_sparse_types_ = {}

feature_list_dense_shapes_

gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::feature_list_dense_shapes_ = {}

feature_list_dense_types_

DataTypeSlice tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::feature_list_dense_types_ = {}

feature_list_sparse_types_

DataTypeSlice tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::feature_list_sparse_types_ = {}

Funkcje publiczne

ContextDenseShapes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::ContextDenseShapes(
  const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

Lista kształtów Ncontext_dense; kształty danych w każdym kontekście Cecha podana w context_dense_keys.

Liczba elementów w Feature odpowiadająca context_dense_key [j] musi zawsze być równa context_dense_shapes [j] .NumEntries (). Kształt Context_dense_values ​​[j] będzie pasował do context_dense_shapes [j].

Domyślnie []

ContextSparseTypes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::ContextSparseTypes(
  const DataTypeSlice & x
)

Lista typów Ncontext_sparse; typy danych danych w każdym kontekście Cecha podana w context_sparse_keys.

Obecnie ParseSingleSequenceExample obsługuje DT_FLOAT (FloatList), DT_INT64 (Int64List) i DT_STRING (BytesList).

Domyślnie []

FeatureListDenseShapes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::FeatureListDenseShapes(
  const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

Lista kształtów Nfeature_list_dense; kształty danych w każdej FeatureList podanej w feature_list_dense_keys.

Kształt każdej funkcji w FeatureList odpowiadającej funkcji feature_list_dense_key [j] musi zawsze mieć wartość feature_list_dense_shapes [j] .NumEntries ().

Domyślnie []

FeatureListDenseTypes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::FeatureListDenseTypes(
  const DataTypeSlice & x
)

Domyślnie [].

FeatureListSparseTypes

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::FeatureListSparseTypes(
  const DataTypeSlice & x
)

Lista typów Nfeature_list_sparse; typy danych w każdej FeatureList podane w feature_list_sparse_keys.

Obecnie ParseSingleSequenceExample obsługuje DT_FLOAT (FloatList), DT_INT64 (Int64List) i DT_STRING (BytesList).

Domyślnie []

NcontextDense

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::NcontextDense(
  int64 x
)

Domyślnie 0.

NcontextSparse

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::NcontextSparse(
  int64 x
)

Domyślnie 0.

NfeatureListDense

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::NfeatureListDense(
  int64 x
)

Domyślnie 0.

NfeatureListSparse

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ParseSequenceExample::Attrs::NfeatureListSparse(
  int64 x
)

Domyślnie 0.