Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: ParseSingleSequencePrzykład

#include <parsing_ops.h>

Przekształca mózg skalarny. SequenceExample proto (jako ciągi) na typowane tensory.

Streszczenie

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • serialized: skalar zawierający binarny serializowany proto SequenceExample.
 • feature_list_dense_missing_assumed_empty: Wektor wymieniający klucze FeatureList, których może brakować w SequenceExample. Jeśli brakuje powiązanej listy funkcji, jest ona traktowana jako pusta. Domyślnie każda lista FeatureList niewymieniona w tym wektorze musi istnieć w SequenceExample.
 • context_sparse_keys: Lista tensorów ciągu Ncontext_sparse (skalary). Klucze oczekiwane w funkcjach przykładów skojarzonych z wartościami context_sparse.
 • context_dense_keys: Lista tensorów ciągu Ncontext_dense (skalary). Klucze oczekiwane w funkcjach kontekstowych SequenceExamples skojarzone z gęstymi wartościami.
 • feature_list_sparse_keys: Lista tensorów ciągów Nfeature_list_sparse (skalary). Klucze oczekiwane na listach funkcji skojarzonych z wartościami rzadkimi.
 • feature_list_dense_keys: Lista tensorów ciągu Nfeature_list_dense (skalary). Klucze oczekiwane na listach funkcji SequenceExamples skojarzone z listami gęstych wartości.
 • context_dense_defaults: Lista tensorów Ncontext_dense (niektóre mogą być puste). context_dense_defaults[j] zapewnia wartości domyślne, gdy w mapie kontekstowej SequenceExample brakuje context_dense_key[j]. Jeśli podano pusty Tensor dla context_dense_defaults[j], wymagana jest funkcja context_dense_keys[j]. Typ danych wejściowych jest wywnioskowany z context_dense_defaults[j], nawet jeśli jest pusty. Jeśli context_dense_defaults[j] nie jest pusty, jego kształt musi być zgodny z context_dense_shapes[j].
 • debug_name: skalar zawierający nazwę serializowanego proto. Może zawierać na przykład nazwę klucza tabeli (opisową) dla odpowiedniego serializowanego proto. Jest to przydatne wyłącznie do celów debugowania, a obecność wartości w tym miejscu nie ma wpływu na dane wyjściowe. Może być również pustym skalarem, jeśli nie ma dostępnej nazwy.

Atrybuty opcjonalne (zobacz Attrs ):

 • context_sparse_types: lista typów Ncontext_sparse; typy danych danych w każdym kontekście Funkcja podana w context_sparse_keys. Obecnie ParseSingleSequenceExample obsługuje DT_FLOAT (FloatList), DT_INT64 (Int64List) i DT_STRING (BytesList).
 • context_dense_shapes: lista kształtów Ncontext_dense; kształty danych w każdym kontekście Cecha podana w context_dense_keys. Liczba elementów w funkcji odpowiadającej context_dense_key[j] musi zawsze być równa context_dense_shapes[j].NumEntries(). Kształt context_dense_values[j] będzie pasował do context_dense_shapes[j].
 • feature_list_sparse_types: lista typów Nfeature_list_sparse; typy danych w każdej liście funkcji podane w feature_list_sparse_keys. Obecnie ParseSingleSequenceExample obsługuje DT_FLOAT (FloatList), DT_INT64 (Int64List) i DT_STRING (BytesList).
 • feature_list_dense_shapes: lista kształtów Nfeature_list_dense; kształty danych w każdej FeatureList podanej w feature_list_dense_keys. Kształt każdej funkcji na liście FeatureList odpowiadający funkcji feature_list_dense_key[j] musi zawsze być równy feature_list_dense_shapes[j].NumEntries().

Zwroty:

 • OutputList context_sparse_indices
 • OutputList context_sparse_values
 • OutputList context_sparse_shapes
 • OutputList context_dense_values
 • OutputList feature_list_sparse_indices
 • OutputList feature_list_sparse_values
 • OutputList feature_list_sparse_shapes
 • OutputList feature_list_dense_values

Konstruktory i destruktory

ParseSingleSequenceExample (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, :: tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty, :: tensorflow::InputList context_sparse_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_dense_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_defaults, :: tensorflow::Input debug_name)
ParseSingleSequenceExample (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, :: tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty, :: tensorflow::InputList context_sparse_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_dense_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_defaults, :: tensorflow::Input debug_name, const ParseSingleSequenceExample::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

context_dense_values
context_sparse_indices
context_sparse_shapes
context_sparse_values
feature_list_dense_values
feature_list_sparse_indices
feature_list_sparse_shapes
feature_list_sparse_values
operation

Publiczne funkcje statyczne

ContextDenseShapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
ContextSparseTypes (const DataTypeSlice & x)
FeatureListDenseShapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
FeatureListDenseTypes (const DataTypeSlice & x)
FeatureListSparseTypes (const DataTypeSlice & x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ParseSingleSequencePrzykład:: Attrs

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla ParseSingleSequenceExample .

Atrybuty publiczne

kontekst_gęste_wartości

::tensorflow::OutputList context_dense_values

context_sparse_indices

::tensorflow::OutputList context_sparse_indices

context_sparse_shapes

::tensorflow::OutputList context_sparse_shapes

context_sparse_values

::tensorflow::OutputList context_sparse_values

feature_list_dense_values

::tensorflow::OutputList feature_list_dense_values

feature_list_sparse_indices

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_indices

feature_list_sparse_shapes

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_shapes

feature_list_sparse_values

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_values

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ParseSingleSequencePrzykład

 ParseSingleSequenceExample(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized,
 ::tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty,
 ::tensorflow::InputList context_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_defaults,
 ::tensorflow::Input debug_name
)

ParseSingleSequencePrzykład

 ParseSingleSequenceExample(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized,
 ::tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty,
 ::tensorflow::InputList context_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_defaults,
 ::tensorflow::Input debug_name,
 const ParseSingleSequenceExample::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Kontekst GęsteKształty

Attrs ContextDenseShapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

ContextSparseTypes

Attrs ContextSparseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

Lista funkcji GęsteKształty

Attrs FeatureListDenseShapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

FeatureListDenseTypes

Attrs FeatureListDenseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

FeatureListSparseTypes

Attrs FeatureListSparseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)