tensorflow :: ops :: QuantizeAndDequantizeV2 :: Attrs

#include <array_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QuantizeAndDequantizeV2 .

streszczenie

Atrybuty publiczne

narrow_range_ = false
bool
num_bits_ = 8
int64
range_given_ = false
bool
round_mode_ = "HALF_TO_EVEN"
StringPiece
signed_input_ = true
bool

Funkcje publiczne

NarrowRange (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli prawda, to wartość bezwzględna skwantowanej wartości minimalnej jest taka sama jak skwantowanej wartości maksymalnej, a nie 1 większa.
NumBits (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Przepustowość kwantyzacji.
RangeGiven (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Czy zakres jest podany lub powinien być określony na podstawie tensora input .
RoundMode (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Atrybut „round_mode” kontroluje, który algorytm zaokrąglania łamania równości jest używany podczas zaokrąglania wartości zmiennoprzecinkowych do ich skwantyzowanych odpowiedników.
SignedInput (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Czy kwantyzacja jest podpisana czy niepodpisana.

Atrybuty publiczne

wąski zakres_

bool tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV2::Attrs::narrow_range_ = false

num_bits_

int64 tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV2::Attrs::num_bits_ = 8

nadany_zakres_

bool tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV2::Attrs::range_given_ = false

round_mode_

StringPiece tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV2::Attrs::round_mode_ = "HALF_TO_EVEN"

signed_input_

bool tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV2::Attrs::signed_input_ = true

Funkcje publiczne

Wąski zakres

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV2::Attrs::NarrowRange(
  bool x
)

Jeśli prawda, to wartość bezwzględna skwantowanej wartości minimalnej jest taka sama jak skwantowanej wartości maksymalnej, a nie 1 większa.

tzn. dla kwantyzacji 8-bitowej minimalna wartość to -127 zamiast -128.

Domyślnie false

NumBits

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV2::Attrs::NumBits(
  int64 x
)

Przepustowość kwantyzacji.

Domyślnie 8

Podany zakres

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV2::Attrs::RangeGiven(
  bool x
)

Czy zakres jest podany lub powinien być określony na podstawie tensora input .

Domyślnie false

RoundMode

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV2::Attrs::RoundMode(
  StringPiece x
)

Atrybut „round_mode” kontroluje, który algorytm zaokrąglania łamania równości jest używany podczas zaokrąglania wartości zmiennoprzecinkowych do ich skwantyzowanych odpowiedników.

Obecnie obsługiwane są następujące tryby zaokrąglania:

  • HALF_TO_EVEN: jest to domyślny tryb round_mode.
  • HALF_UP: zaokrąglenie w kierunku dodatnim. W tym trybie 7,5 zaokrągla do 8, a -7,5 zaokrągla do -7.

Domyślnie „HALF_TO_EVEN”

SignedInput

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV2::Attrs::SignedInput(
  bool x
)

Czy kwantyzacja jest podpisana czy niepodpisana.

(właściwie ten parametr powinien być nazwany signed_output )

Domyślnie true