przepływ tensorowy:: ops:: Kolejka w kolejce:: Atrybuty

#include <data_flow_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla QueueEnqueue .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

timeout_ms_ = -1
int64

Funkcje publiczne

TimeoutMs (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli kolejka jest pełna, ta operacja zostanie zablokowana na maksymalnie timeout_ms milisekund.

Atrybuty publiczne

limit czasu_ms_

int64 tensorflow::ops::QueueEnqueue::Attrs::timeout_ms_ = -1

Funkcje publiczne

Limit czasu Pani

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QueueEnqueue::Attrs::TimeoutMs(
  int64 x
)

Jeśli kolejka jest pełna, ta operacja zostanie zablokowana na maksymalnie timeout_ms milisekund.

Uwaga: ta opcja nie jest jeszcze obsługiwana.

Domyślnie -1