przepływ tensorowy:: ops:: Kolejkuj w kolejce

#include <data_flow_ops.h>

Kolejkuje krotkę jednego lub większej liczby tensorów w danej kolejce.

Streszczenie

Wejście komponentów zawiera k elementów, które odpowiadają składnikom krotek przechowywanych w danej kolejce.

Uwaga: Jeśli kolejka jest pełna, operacja ta zostanie zablokowana do czasu umieszczenia danego elementu w kolejce (lub upłynięcia czasu „timeout_ms”, jeśli określono).

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • handle: Uchwyt do kolejki.
 • komponenty: Jeden lub więcej tensorów, z których należy pobrać tensory umieszczone w kolejce.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • timeout_ms: Jeśli kolejka jest pełna, ta operacja zostanie zablokowana na maksymalnie timeout_ms milisekund. Uwaga: ta opcja nie jest jeszcze obsługiwana.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

QueueEnqueue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components)
QueueEnqueue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components, const QueueEnqueue::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

TimeoutMs (int64 x)

Struktury

tensorflow:: ops:: QueueEnqueue:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla QueueEnqueue .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Kolejkuj w kolejce

 QueueEnqueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components
)

Kolejkuj w kolejce

 QueueEnqueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components,
 const QueueEnqueue::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Limit czasu Pani

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)