Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: QueueEnqueue

#include <data_flow_ops.h>

Dodaje do kolejki krotkę jednego lub więcej tensorów w danej kolejce.

streszczenie

Wejście komponentów ma k elementów, które odpowiadają składnikom krotek przechowywanych w danej kolejce.

UWAGA: Jeśli kolejka jest pełna, operacja ta będzie blokowana do momentu umieszczenia danego elementu w kolejce (lub upłynie „timeout_ms”, jeśli określono).

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • uchwyt: uchwyt do kolejki.
 • komponenty: jeden lub więcej tensorów, z których należy pobrać kolejkowane tensory.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • timeout_ms: Jeśli kolejka jest pełna, ta operacja będzie blokować do timeout_ms milisekund. Uwaga: ta opcja nie jest jeszcze obsługiwana.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

QueueEnqueue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components)
QueueEnqueue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components, const QueueEnqueue::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

TimeoutMs (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: QueueEnqueue :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QueueEnqueue .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

QueueEnqueue

 QueueEnqueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components
)

QueueEnqueue

 QueueEnqueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components,
 const QueueEnqueue::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

TimeoutMs

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)