przepływ tensorowy:: ops:: ZastosujZasóbAdadelta:: Atrybuty

#include <training_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ResourceApplyAdadelta .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

use_locking_ = false
bool

Funkcje publiczne

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True, aktualizacja tensorów var, accum i update_accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Atrybuty publiczne

użyj_blokowania_

bool tensorflow::ops::ResourceApplyAdadelta::Attrs::use_locking_ = false

Funkcje publiczne

Użyj Blokowania

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceApplyAdadelta::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Jeśli True, aktualizacja tensorów var, accum i update_accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Domyślnie jest to fałsz