przepływ tensorowy:: ops:: Zastosuj zasobyAdadelta

#include <training_ops.h>

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem adadelta.

Streszczenie

accum = rho() * accum + (1 - rho()) * grad.square(); aktualizacja = (update_accum + epsilon).sqrt() * (accum + epsilon()).rsqrt() * grad; update_accum = rho() * update_accum + (1 - rho()) * update.square(); var –= aktualizacja;

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • var: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • accum: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • accum_update: Powinno pochodzić ze zmiennej ().
 • lr: Współczynnik skalowania. Musi być skalarem.
 • rho: współczynnik rozpadu. Musi być skalarem.
 • epsilon: Stały współczynnik. Musi być skalarem.
 • grad: gradient.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True, aktualizacja tensorów var, accum i update_accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

ResourceApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyAdadelta::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ResourceApplyAdadelta:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ResourceApplyAdadelta .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Zastosuj zasobyAdadelta

 ResourceApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

Zastosuj zasobyAdadelta

 ResourceApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyAdadelta::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Użyj Blokowania

Attrs UseLocking(
 bool x
)