przepływ tensorowy:: ops:: ZasóbApplyKerasMomentum:: Atrybuty

#include <training_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ResourceApplyKerasMomentum .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

use_locking_ = false
bool
use_nesterov_ = false
bool

Funkcje publiczne

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True , aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.
UseNesterov (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli True , tensor przekazany do obliczenia grad będzie wynosił var + pęd * accum, więc ostatecznie otrzymana wartość var ​​to w rzeczywistości var + pęd * accum.

Atrybuty publiczne

użyj_blokowania_

bool tensorflow::ops::ResourceApplyKerasMomentum::Attrs::use_locking_ = false

użyj_nesterowa_

bool tensorflow::ops::ResourceApplyKerasMomentum::Attrs::use_nesterov_ = false

Funkcje publiczne

Użyj Blokowania

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceApplyKerasMomentum::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Jeśli True , aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Domyślnie jest to fałsz

Użyj Niestierowa

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceApplyKerasMomentum::Attrs::UseNesterov(
  bool x
)

Jeśli True , tensor przekazany do obliczenia grad będzie wynosił var + pęd * accum, więc ostatecznie otrzymana wartość var ​​to w rzeczywistości var + pęd * accum.

Domyślnie jest to fałsz