przepływ tensorowy:: ops:: ZastosujKerasMomentum

#include <training_ops.h>

Zaktualizuj „*var” zgodnie ze schematem pędu.

Streszczenie

Ustaw use_nesterov = True, jeśli tak

chcą wykorzystać pęd Niestierowa.

accum = accum * pęd - lr * grad var += accum

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • var: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • accum: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • lr: Współczynnik skalowania. Musi być skalarem.
 • grad: gradient.
 • pęd: pęd. Musi być skalarem.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True , aktualizacja tensorów var i accum będzie chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.
 • use_nesterov: Jeśli True , tensor przekazany do obliczenia grad będzie wynosił var + pęd * accum, więc ostatecznie otrzymana wartość var ​​to w rzeczywistości var + pęd * accum.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

ResourceApplyKerasMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input momentum)
ResourceApplyKerasMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input momentum, const ResourceApplyKerasMomentum::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ResourceApplyKerasMomentum:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ResourceApplyKerasMomentum .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ZastosujKerasMomentum

 ResourceApplyKerasMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input momentum
)

ZastosujKerasMomentum

 ResourceApplyKerasMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input momentum,
 const ResourceApplyKerasMomentum::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Użyj Blokowania

Attrs UseLocking(
 bool x
)

Użyj Niestierowa

Attrs UseNesterov(
 bool x
)