przepływ tensorowy:: ops:: ResourceScatterNdAdd:: Atrybuty

#include <state_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ResourceScatterNdAdd .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

use_locking_ = true
bool

Funkcje publiczne

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Opcjonalny bool.

Atrybuty publiczne

użyj_blokowania_

bool tensorflow::ops::ResourceScatterNdAdd::Attrs::use_locking_ = true

Funkcje publiczne

Użyj Blokowania

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceScatterNdAdd::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

Opcjonalny bool.

Wartość domyślna to Prawda. Jeśli ma wartość True, przypisanie będzie chronione zamkiem; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Domyślnie jest to prawda