przepływ tensorowy:: ops:: ResourceScatterNdAdd

#include <state_ops.h>

Stosuje rzadkie dodawanie do poszczególnych wartości lub wycinków w zmiennej .

Streszczenie

ref jest Tensor o randze P , a indices jest Tensor o randze Q

indices muszą być tensorami całkowitymi, zawierającymi indeksy w ref . Musi to być kształt [d_0, ..., d_{Q-2}, K] gdzie 0 < K <= P .

Najbardziej wewnętrzny wymiar indices (o długości K ) odpowiada indeksom na elementy (jeśli K = P ) lub plasterki (jeśli K < P ) wzdłuż K -tego wymiaru ref .

updates to Tensor rangi Q-1+PK o kształcie:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]

Załóżmy na przykład, że chcemy dodać 4 rozproszone elementy do tensora rangi 1 do 8 elementów. W Pythonie dodatek ten będzie wyglądał następująco:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], use_resource=True)
indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
add = tf.scatter_nd_add(ref, indices, updates)
with tf.Session() as sess:
 print sess.run(add)

Wynikowa aktualizacja ref będzie wyglądać następująco:

[1, 13, 3, 14, 14, 6, 7, 20]

Zobacz tf.scatter_nd , aby uzyskać więcej szczegółów na temat aktualizowania plasterków.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • ref: Uchwyt zasobu. Musi pochodzić z VarHandleOp.
 • indeksy: Tensor . Musi to być jeden z następujących typów: int32, int64. Tensor indeksów w ref.
 • aktualizacje: Tensor . Musi mieć ten sam typ co ref. Tensor wartości do dodania do ref.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • use_locking: opcjonalny bool. Wartość domyślna to Prawda. Jeśli ma wartość True, przypisanie będzie chronione zamkiem; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

ResourceScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ResourceScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ResourceScatterNdAdd::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ResourceScatterNdAdd:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla ResourceScatterNdAdd .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ResourceScatterNdAdd

 ResourceScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ResourceScatterNdAdd

 ResourceScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ResourceScatterNdAdd::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Użyj Blokowania

Attrs UseLocking(
 bool x
)