Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: SparseConditionalAccumulator :: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SparseConditionalAccumulator .

streszczenie

Atrybuty publiczne

container_ = ""
StringPiece
reduction_type_ = "MEAN"
StringPiece
shared_name_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusty, akumulator ten jest umieszczany w danym pojemniku.
ReductionType (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie „ŚREDNIA”.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli niepusty, ten akumulator będzie współdzielony pod podaną nazwą w wielu sesjach.

Atrybuty publiczne

pojemnik_

StringPiece tensorflow::ops::SparseConditionalAccumulator::Attrs::container_ = ""

typ_redukcji_

StringPiece tensorflow::ops::SparseConditionalAccumulator::Attrs::reduction_type_ = "MEAN"

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::SparseConditionalAccumulator::Attrs::shared_name_ = ""

Funkcje publiczne

Pojemnik

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseConditionalAccumulator::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusty, akumulator ten jest umieszczany w danym pojemniku.

W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.

Domyślnie „”

ReductionType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseConditionalAccumulator::Attrs::ReductionType(
  StringPiece x
)

Domyślnie „ŚREDNIA”.

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseConditionalAccumulator::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Jeśli niepusty, ten akumulator będzie współdzielony pod podaną nazwą w wielu sesjach.

Domyślnie „”