Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SparseConditionalAccumulator

#include <data_flow_ops.h>

Akumulator warunkowy do agregacji rzadkich gradientów.

streszczenie

Akumulator akceptuje gradienty oznaczone jako local_step większe lub równe najnowszemu global_step znanemu akumulatorowi. Średnią można pobrać z akumulatora, pod warunkiem zgromadzenia wystarczających gradientów. Wyodrębnienie średniej automatycznie resetuje agregat do 0 i zwiększa wartość global_step zarejestrowaną przez akumulator.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • dtype: typ gromadzonej wartości.
 • kształt: kształt wartości.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • pojemnik: Jeśli nie jest pusty, ten akumulator jest umieszczany w danym pojemniku. W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.
 • shared_name: Jeśli niepuste, ten akumulator będzie udostępniany pod podaną nazwą w wielu sesjach.

Zwroty:

 • Output : uchwyt do akumulatora.

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseConditionalAccumulator (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, PartialTensorShape shape)
SparseConditionalAccumulator (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, PartialTensorShape shape, const SparseConditionalAccumulator::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

handle
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Container (StringPiece x)
ReductionType (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: SparseConditionalAccumulator :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SparseConditionalAccumulator .

Atrybuty publiczne

uchwyt

::tensorflow::Output handle

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

SparseConditionalAccumulator

 SparseConditionalAccumulator(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 DataType dtype,
 PartialTensorShape shape
)

SparseConditionalAccumulator

 SparseConditionalAccumulator(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 DataType dtype,
 PartialTensorShape shape,
 const SparseConditionalAccumulator::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

ReductionType

Attrs ReductionType(
 StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)