tensorflow :: ops :: Etap:: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla Stage .

streszczenie

Atrybuty publiczne

capacity_ = 0
int64
container_ = ""
StringPiece
memory_limit_ = 0
int64
shared_name_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

Capacity (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Maksymalna liczba elementów w Strefie Pomocy.
Container (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli nie jest pusta, ta kolejka jest umieszczana w danym kontenerze.
MemoryLimit (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Maksymalna dozwolona liczba bajtów dla tensorów w obszarze pomostowym.
SharedName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Konieczne jest dopasowanie tej nazwy do pasującej operacji Unstage .

Atrybuty publiczne

Pojemność_

int64 tensorflow::ops::Stage::Attrs::capacity_ = 0

pojemnik_

StringPiece tensorflow::ops::Stage::Attrs::container_ = ""

memory_limit_

int64 tensorflow::ops::Stage::Attrs::memory_limit_ = 0

shared_name_

StringPiece tensorflow::ops::Stage::Attrs::shared_name_ = ""

Funkcje publiczne

Pojemność

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Stage::Attrs::Capacity(
  int64 x
)

Maksymalna liczba elementów w Strefie Pomocy.

Jeśli> 0, wkładki na pojemniku zablokują się po osiągnięciu pojemności.

Domyślnie 0

Pojemnik

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Stage::Attrs::Container(
  StringPiece x
)

Jeśli nie jest pusta, ta kolejka jest umieszczana w danym kontenerze.

W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.

Domyślnie „”

MemoryLimit

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Stage::Attrs::MemoryLimit(
  int64 x
)

Maksymalna dozwolona liczba bajtów dla tensorów w obszarze pomostowym.

Jeśli> 0, wkładki będą blokowane do czasu uzyskania wystarczającej ilości miejsca.

Domyślnie 0

SharedName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Stage::Attrs::SharedName(
  StringPiece x
)

Konieczne jest dopasowanie tej nazwy do pasującej operacji Unstage .

Domyślnie „”