przepływ tensorowy:: ops:: Ze sceny

#include <data_flow_ops.h>

Op jest podobny do lekkiego Dequeue.

Streszczenie

Podstawowa funkcjonalność jest podobna do usuwania z kolejki, ale ma znacznie mniej możliwości i opcji. Ta operacja jest zoptymalizowana pod kątem wydajności.

Argumenty:

Zwroty:

 • OutputList : Tensor wartości.

Konstruktory i destruktory

Unstage (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
Unstage (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const Unstage::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
values

Funkcje publiczne

operator[] (size_t index) const

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow:: ops:: Unstage:: Attrs

Opcjonalne narzędzia ustawiające atrybuty dla Unstage .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wartości

::tensorflow::OutputList values

Funkcje publiczne

Ze sceny

 Unstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

Ze sceny

 Unstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const Unstage::Attrs & attrs
)

operator[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Limit pamięci

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

Wspólna nazwa

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)