przepływ tensorowy:: ops:: Tablica Tensorowa:: Atrybuty

#include <data_flow_ops.h>

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla TensorArray .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

clear_after_read_ = true
bool
dynamic_size_ = false
bool
element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()
PartialTensorShape
identical_element_shapes_ = false
bool
tensor_array_name_ = ""
StringPiece

Funkcje publiczne

ClearAfterRead (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli ma wartość true (domyślnie), tensory w TensorArray są czyszczone po odczytaniu.
DynamicSize (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Wartość logiczna określająca, czy zapisy do TensorArray mogą zwiększać rozmiar.
ElementShape (PartialTensorShape x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Oczekiwany kształt elementu, jeśli jest znany.
IdenticalElementShapes (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli true (wartość domyślna to false), wówczas oczekuje się, że wszystkie elementy w TensorArray będą miały identyczne kształty.
TensorArrayName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Zastępuje nazwę używaną dla tymczasowego zasobu tensor_array.

Atrybuty publiczne

jasne_po_przeczytaniu_

bool tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::clear_after_read_ = true

dynamiczny_rozmiar_

bool tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::dynamic_size_ = false

element_kształt_

PartialTensorShape tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()

identyczne_element_kształty_

bool tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::identical_element_shapes_ = false

nazwa_tablicy tensorowej_

StringPiece tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::tensor_array_name_ = ""

Funkcje publiczne

Wyczyść po przeczytaniu

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::ClearAfterRead(
  bool x
)

Jeśli ma wartość true (domyślnie), tensory w TensorArray są czyszczone po odczytaniu.

Wyłącza to semantykę wielokrotnego odczytu, ale umożliwia wcześniejsze zwolnienie pamięci.

Domyślnie jest to prawda

Rozmiar dynamiczny

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::DynamicSize(
  bool x
)

Wartość logiczna określająca, czy zapisy do TensorArray mogą zwiększać rozmiar.

Domyślnie nie jest to dozwolone.

Domyślnie jest to fałsz

Kształt elementu

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::ElementShape(
  PartialTensorShape x
)

Oczekiwany kształt elementu, jeśli jest znany.

Służy do sprawdzania poprawności kształtów elementów TensorArray . Jeśli ten kształt nie jest w pełni określony, gromadzenie TensorArrays o zerowym rozmiarze będzie błędem.

Domyślnie

Identyczne kształty elementów

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::IdenticalElementShapes(
  bool x
)

Jeśli true (wartość domyślna to false), wówczas oczekuje się, że wszystkie elementy w TensorArray będą miały identyczne kształty.

Pozwala to na pewne zachowania, takie jak dynamiczne sprawdzanie spójnych kształtów podczas zapisu i możliwość wypełniania odpowiednio ukształtowanych tensorów zerowych na stosie, nawet jeśli atrybut element_shape nie jest w pełni zdefiniowany.

Domyślnie jest to fałsz

Nazwa tablicy Tensor

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArray::Attrs::TensorArrayName(
  StringPiece x
)

Zastępuje nazwę używaną dla tymczasowego zasobu tensor_array.

Wartość domyślna to nazwa operacji „ TensorArray ” (która jest gwarantowana unikatowa).

Domyślnie „”