przepływ tensorowy:: ops:: Tablica Tensorów

#include <data_flow_ops.h>

Tablica tensorów o danym rozmiarze.

Streszczenie

Zapis danych poprzez zapis i odczyt poprzez odczyt lub pakowanie.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • size: Rozmiar tablicy.
 • dtype: Typ elementów w tensor_array.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • element_shape: Oczekiwany kształt elementu, jeśli jest znany. Służy do sprawdzania poprawności kształtów elementów TensorArray . Jeśli ten kształt nie jest w pełni określony, gromadzenie TensorArrays o zerowym rozmiarze będzie błędem.
 • dynamic_size: Wartość logiczna określająca, czy zapisy do TensorArray mogą zwiększać rozmiar. Domyślnie nie jest to dozwolone.
 • clear_after_read: Jeśli true (domyślnie), tensory w TensorArray są czyszczone po przeczytaniu. Wyłącza to semantykę wielokrotnego odczytu, ale umożliwia wcześniejsze zwolnienie pamięci.
 • identyczne_element_shapes: Jeśli true (domyślnie jest to false), wówczas wszystkie elementy w TensorArray będą miały identyczne kształty. Pozwala to na pewne zachowania, takie jak dynamiczne sprawdzanie spójnych kształtów podczas zapisu i możliwość wypełniania odpowiednio ukształtowanych tensorów zerowych na stosie, nawet jeśli atrybut element_shape nie jest w pełni zdefiniowany.
 • tensor_array_name: Zastępuje nazwę używaną dla tymczasowego zasobu tensor_array. Wartość domyślna to nazwa operacji „ TensorArray ” (która jest gwarantowana unikatowa).

Zwroty:

 • Uchwyt Output : uchwyt do TensorArray .
 • Przepływ Output : Skalar używany do kontrolowania przepływu gradientowego.

Konstruktory i destruktory

TensorArray (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input size, DataType dtype)
TensorArray (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input size, DataType dtype, const TensorArray::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

flow
handle
operation

Publiczne funkcje statyczne

ClearAfterRead (bool x)
DynamicSize (bool x)
ElementShape (PartialTensorShape x)
IdenticalElementShapes (bool x)
TensorArrayName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow:: ops:: TensorArray:: Atrybuty

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla TensorArray .

Atrybuty publiczne

przepływ

::tensorflow::Output flow

uchwyt

::tensorflow::Output handle

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Tablica Tensorów

 TensorArray(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input size,
 DataType dtype
)

Tablica Tensorów

 TensorArray(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input size,
 DataType dtype,
 const TensorArray::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Wyczyść po przeczytaniu

Attrs ClearAfterRead(
 bool x
)

Rozmiar dynamiczny

Attrs DynamicSize(
 bool x
)

Kształt elementu

Attrs ElementShape(
 PartialTensorShape x
)

Identyczne kształty elementów

Attrs IdenticalElementShapes(
 bool x
)

Nazwa tablicy Tensor

Attrs TensorArrayName(
 StringPiece x
)