Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: TensorArray

#include <data_flow_ops.h>

Tablica tensorów o podanym rozmiarze.

streszczenie

Zapisuj dane za pomocą opcji Zapisz i czytaj za pomocą Odczytu lub Pakowania.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • size: rozmiar tablicy.
 • dtype: typ elementów w tensor_array.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • element_shape: oczekiwany kształt elementu, jeśli jest znany. Służy do sprawdzania kształtów elementów TensorArray . Jeśli ten kształt nie jest w pełni określony, zbieranie tablic TensorArrays o rozmiarze zerowym jest błędem.
 • dynamic_size: wartość logiczna określająca, czy zapisy do tablicy TensorArray mogą zwiększyć rozmiar. Domyślnie jest to niedozwolone.
 • clear_after_read: Jeśli true (domyślnie), tensory w TensorArray są czyszczone po odczytaniu. To wyłącza semantykę wielokrotnego odczytu, ale umożliwia wczesne zwolnienie pamięci.
 • identyczne_elementy_kształty: Jeśli prawda (domyślnie jest to fałsz), wszystkie elementy w TensorArray będą miały identyczne kształty. Pozwala to na pewne zachowania, takie jak dynamiczne sprawdzanie spójności kształtów podczas zapisu i możliwość wypełniania odpowiednio ukształtowanych zerowych tensorów na stosie, nawet jeśli atrybut element_shape nie jest w pełni zdefiniowany.
 • tensor_array_name: zastępuje nazwę używaną dla tymczasowego zasobu tensor_array. Wartością domyślną jest nazwa operacji „ TensorArray ” (która jest gwarantowana jako unikatowa).

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

TensorArray (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input size, DataType dtype)
TensorArray (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input size, DataType dtype, const TensorArray::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

flow
handle
operation

Publiczne funkcje statyczne

ClearAfterRead (bool x)
DynamicSize (bool x)
ElementShape (PartialTensorShape x)
IdenticalElementShapes (bool x)
TensorArrayName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: TensorArray :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla TensorArray .

Atrybuty publiczne

pływ

::tensorflow::Output flow

uchwyt

::tensorflow::Output handle

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

TensorArray

 TensorArray(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input size,
 DataType dtype
)

TensorArray

 TensorArray(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input size,
 DataType dtype,
 const TensorArray::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

ClearAfterRead

Attrs ClearAfterRead(
 bool x
)

DynamicSize

Attrs DynamicSize(
 bool x
)

ElementShape

Attrs ElementShape(
 PartialTensorShape x
)

IdenticalElementShapes

Attrs IdenticalElementShapes(
 bool x
)

TensorArrayName

Attrs TensorArrayName(
 StringPiece x
)