Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: Podsumowanie: Attrs

#include <logging_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla TensorSummary .

streszczenie

Atrybuty publiczne

description_ = ""
StringPiece
display_name_ = ""
StringPiece
labels_ = {}
gtl::ArraySlice< string >

Funkcje publiczne

Description (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Protokół SummaryDescription zakodowany w formacie JSON.
DisplayName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nieużywany ciąg.
Labels (const gtl::ArraySlice< string > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Nieużywana lista ciągów.

Atrybuty publiczne

opis_

StringPiece tensorflow::ops::TensorSummary::Attrs::description_ = ""

wyświetlana nazwa_

StringPiece tensorflow::ops::TensorSummary::Attrs::display_name_ = ""

etykiety_

gtl::ArraySlice< string > tensorflow::ops::TensorSummary::Attrs::labels_ = {}

Funkcje publiczne

Opis

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorSummary::Attrs::Description(
  StringPiece x
)

Protokół SummaryDescription zakodowany w formacie JSON.

Domyślnie „”

Wyświetlana nazwa

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorSummary::Attrs::DisplayName(
  StringPiece x
)

Nieużywany ciąg.

Domyślnie „”

Etykiety

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorSummary::Attrs::Labels(
  const gtl::ArraySlice< string > & x
)

Nieużywana lista ciągów.

Domyślnie []