Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: TensorSummary

#include <logging_ops.h>

Wyprowadza bufor protokołu Summary z tensorem.

streszczenie

Ta operacja jest wycofywana na korzyść TensorSummaryV2 , która umożliwia wywołującym przekazywanie tagu, a także serializowanego ciągu protokołu SummaryMetadata, który zawiera dane specyficzne dla wtyczki. Zachowamy tę opcję, aby zachować kompatybilność wsteczną.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • tensor: tensor do serializacji.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • opis: kodowany w formacie JSON protokół SummaryDescription.
 • etykiety: nieużywana lista ciągów.
 • display_name: nieużywany ciąg.

Zwroty:

 • Output : tensor podsumowania.

Konstruktorzy i niszczyciele

TensorSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor)
TensorSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor, const TensorSummary::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
summary

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Description (StringPiece x)
DisplayName (StringPiece x)
Labels (const gtl::ArraySlice< string > & x)

Struktury

tensorflow :: ops :: TensorSummary :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla TensorSummary .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

streszczenie

::tensorflow::Output summary

Funkcje publiczne

TensorSummary

 TensorSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tensor
)

TensorSummary

 TensorSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tensor,
 const TensorSummary::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Opis

Attrs Description(
 StringPiece x
)

Wyświetlana nazwa

Attrs DisplayName(
 StringPiece x
)

Etykiety

Attrs Labels(
 const gtl::ArraySlice< string > & x
)