przepływ tensorowy:: ops:: TopK:: Atrybuty

#include <nn_ops.h>

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla TopK .

Streszczenie

Atrybuty publiczne

sorted_ = true
bool

Funkcje publiczne

Sorted (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli ma wartość true, wynikowe k elementów zostanie posortowanych malejąco według wartości.

Atrybuty publiczne

posortowane_

bool tensorflow::ops::TopK::Attrs::sorted_ = true

Funkcje publiczne

Posortowane

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TopK::Attrs::Sorted(
  bool x
)

Jeśli ma wartość true, wynikowe k elementów zostanie posortowanych malejąco według wartości.

Domyślnie jest to prawda