Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: TopK

#include <nn_ops.h>

Znajduje wartości i indeksy k największych elementów dla ostatniego wymiaru.

streszczenie

Jeśli wejście jest wektorem (rank-1), znajduje k największych pozycji w wektorze i wyprowadza ich wartości i indeksy jako wektory. Zatem values[j]j co do wielkości wpisem input , a ich indeksem są indices[j] .

W przypadku macierzy (odpowiednio danych wejściowych wyższego rzędu) oblicza k górnych pozycji w każdym wierszu (odpowiednio wektor wzdłuż ostatniego wymiaru). Zatem

values.shape = indices.shape = input.shape[:-1] + [k]

Jeśli dwa elementy są równe, element o niższym indeksie pojawia się jako pierwszy.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: 1-D lub większe z ostatnim wymiarem co najmniej k .
 • k: 0-D. Liczba górnych elementów do wyszukania wzdłuż ostatniego wymiaru (wzdłuż każdego wiersza w przypadku macierzy).

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • sortowane: Jeśli prawda, wynikowe k elementów zostanie posortowanych według wartości w porządku malejącym.

Zwroty:

 • Wartości Output : k największych elementów wzdłuż każdego ostatniego wycinka wymiarowego.
 • Wskaźniki Output : wskaźniki values w ostatnim wymiarze danych input .

Konstruktorzy i niszczyciele

TopK (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input k)
TopK (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input k, const TopK::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

indices
operation
values

Publiczne funkcje statyczne

Sorted (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: TopK :: Attrs

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla TopK .

Atrybuty publiczne

indeksy

::tensorflow::Output indices

operacja

Operation operation

wartości

::tensorflow::Output values

Funkcje publiczne

TopK

 TopK(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input k
)

TopK

 TopK(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input k,
 const TopK::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Posortowane

Attrs Sorted(
 bool x
)