tensor akışı:: Giriş Listesi

#include <ops.h>

Tensör listesi gerektiren işlemlere girişi temsil eden bir tür.

Özet

Yapıcılar ve Yıkıcılar

InputList (const OutputList & out)
Bir çıktı listesini dolaylı olarak bir girdi listesine dönüştürün.
InputList (const std::initializer_list< Input > & inputs)
InputList (const tensorflow::gtl::ArraySlice< Input > & inputs)
InputList (const std::initializer_list< Output > & out)

Kamu işlevleri

begin ()
std::vector< Input >::iterator
begin () const
std::vector< Input >::const_iterator
end ()
std::vector< Input >::iterator
end () const
std::vector< Input >::const_iterator

Kamu işlevleri

Giriş Listesi

 InputList(
  const OutputList & out
)

Bir çıktı listesini dolaylı olarak bir girdi listesine dönüştürün.

Bu, ops::Concat(ops::Split(x, 4)) gibi kodlar yazmak için kullanışlıdır.

Giriş Listesi

 InputList(
  const std::initializer_list< Input > & inputs
)

Giriş Listesi

 InputList(
  const tensorflow::gtl::ArraySlice< Input > & inputs
)

Giriş Listesi

 InputList(
  const std::initializer_list< Output > & out
)

başlamak

std::vector< Input >::iterator begin()

başlamak

std::vector< Input >::const_iterator begin() const 

son

std::vector< Input >::iterator end()

son

std::vector< Input >::const_iterator end() const