Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

Core Tensorflow API

Özet

Yazı Tipleri

OutputList typedef
std::vector< Output >
Birden fazla çıktı üreten işlemlerin çıktısını veya tensörlerin bir listesini temsil eden bir tür.

Fonksiyonlar

CreateOutputWithScope (string op_name, absl::Span< const :: tensorflow::Input > inputs, const Scope & scope, Output *output)
Status
operator<< (std::ostream & os, const Status & x)
std::ostream &

Sınıflar

tensorflow :: ClientSession

ClientSession nesnesi, arayan kişinin C ++ API ile oluşturulan TensorFlow grafiğinin değerlendirmesini yönetmesine olanak tanır.

tensorflow :: Girdi

Bir İşlem için işlenen olarak kullanılabilen bir tensör değerini temsil eder.

tensorflow :: InputList

Bir tensör listesi gerektiren işlemlere girdiyi temsil eden bir tür.

tensorflow :: İşlem

Hesaplama grafiğindeki bir düğümü temsil eder.

tensorflow :: Çıktı

Bir İşlem tarafından üretilen bir tensör değerini temsil eder.

tensorflow :: Kapsam

Bir Scope nesnesi, ortak bir ad öneki gibi aynı özelliklere sahip bir dizi ilgili TensorFlow işlemini temsil eder.

tensorflow :: Durum

Tensorflow'da bir aramanın başarılı veya başarısız olduğunu gösterir.

tensorflow :: Tensor

N boyutlu bir değerler dizisini temsil eder.

Yazı Tipleri

Çıktı Listesi

std::vector< Output > OutputList

Birden fazla çıktı üreten işlemlerin çıktısını veya tensörlerin bir listesini temsil eden bir tür.

Fonksiyonlar

CreateOutputWithScope

Status CreateOutputWithScope(
  string op_name,
  absl::Span< const ::tensorflow::Input > inputs,
  const Scope & scope,
  Output *output
)

operatör <<

std::ostream & operator<<(
  std::ostream & os,
  const Status & x
)