tensor akışı:: Durum

#include <status.h>

Tensorflow'ta bir çağrının başarısını veya başarısızlığını belirtir.

Özet

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Status ()
Bir başarı durumu oluşturun.
Status (tensorflow::error::Code code, tensorflow::StringPiece msg)
Daha ayrıntılı bilgi içeren, insan tarafından okunabilen bir dize olarak, belirtilen hata kodu ve mesajla bir durum oluşturun.
Status (const Status & s)
Belirtilen durumu kopyalayın.

Kamu işlevleri

IgnoreError () const
void
ToString () const
string
Bu durumun yazdırmaya uygun bir dize gösterimini döndürün.
Update (const Status & new_status)
void
ok() ise, new_status *this içine saklar.
code () const
tensorflow::error::Code
error_message () const
const string &
ok () const
bool
Durum başarıyı gösteriyorsa true değerini döndürür.
operator!= (const Status & x) const
bool
operator= (const Status & s)
void
operator== (const Status & x) const
bool

Genel statik işlevler

OK ()

Kamu işlevleri

Hatayı Yoksay

void IgnoreError() const 

Durum

 Status()

Bir başarı durumu oluşturun.

Durum

 Status(
  tensorflow::error::Code code,
  tensorflow::StringPiece msg
)

Daha ayrıntılı bilgi içeren, insan tarafından okunabilen bir dize olarak, belirtilen hata kodu ve mesajla bir durum oluşturun.

Durum

 Status(
  const Status & s
)

Belirtilen durumu kopyalayın.

ToString

string ToString() const 

Bu durumun yazdırmaya uygun bir dize gösterimini döndürün.

Başarı için "OK" dizesini döndürür.

Güncelleme

void Update(
  const Status & new_status
)

ok() ise, new_status *this içine saklar.

!ok() ise mevcut durumu korur ancak new_status hakkında ek bilgilerle genişletilebilir.

Karşılaşılan ilk hatayı takip etmenin kolay yolu. Bunun yerine: if (overall_status.ok()) overall_status = new_status Kullanın: overall_status.Update(new_status);

kod

tensorflow::error::Code code() const 

hata mesajı

const string & error_message() const 

Tamam

bool ok() const 

Durum başarıyı gösteriyorsa true değerini döndürür.

operatör!=

bool operator!=(
  const Status & x
) const 

operatör=

void operator=(
  const Status & s
)

operatör==

bool operator==(
  const Status & x
) const 

Genel statik işlevler

TAMAM

Status OK()