Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Akümülatör SetiGlobalStep

#include <data_flow_ops.h>

Toplayıcıyı global_step için yeni bir değerle günceller.

Özet

Akümülatörün değeri zaten new_global_step'ten yüksekse günlükler uyarısı.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi
  • handle: Bir akümülatörün tutacağı.
  • new_global_step: Ayarlanacak yeni global_step değeri.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

AccumulatorSetGlobalStep (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input new_global_step)

Genel özellikler

operation

Kamusal işlevler

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

Akümülatör SetiGlobalStep

 AccumulatorSetGlobalStep(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input new_global_step
)

operator :: tensorflow :: İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const