Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Yaklaşık Eşit

#include <math_ops.h>

Abs (xy) <tolerance element-wise öğesinin doğruluk değerini döndürür.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ApproximateEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
ApproximateEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const ApproximateEqual::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
z

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Tolerance (float x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: ApproximateEqual :: Attrs

Yaklaşık Eşitlik için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Kamusal işlevler

Yaklaşık Eşit

 ApproximateEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

Yaklaşık Eşit

 ApproximateEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y,
  const ApproximateEqual::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Hata payı

Attrs Tolerance(
  float x
)