Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: AsString

#include <string_ops.h>

Verilen tensördeki her girişi dizelere dönüştürür.

Özet

Birçok sayısal türü ve boole'yi destekler.

Unicode için [ https://www.tensorflow.org/tutorials/representation/unicode ] (Unicode metinle çalışma) öğreticisine bakın.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • duyarlık: Kayan nokta sayıları için kullanılacak ondalık sonrası duyarlılık. Yalnızca hassasiyet> -1 ise kullanılır.
 • bilimsel: Kayan nokta sayıları için bilimsel gösterimi kullanın.
 • en kısa: Kayan nokta sayıları için en kısa gösterimi (bilimsel veya standart) kullanın.
 • genişliği: Tampon Bu genişliğine numaralarını-ondalık öncesi. Hem kayan nokta hem de tam sayılar için geçerlidir. Yalnızca genişlik> -1 ise kullanılır.
 • dolgu: Genişlik> -1 ise doldurulacak değer. Boşsa, boşluklu pedler. Başka bir tipik değer '0'dır. Dize 1 karakterden uzun olamaz.

İadeler:

 • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const AsString::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Fill (StringPiece x)
Precision (int64 x)
Scientific (bool x)
Shortest (bool x)
Width (int64 x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: AsString :: Attrs

AsString için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

AsString

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

AsString

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const AsString::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Doldur

Attrs Fill(
 StringPiece x
)

Hassas

Attrs Precision(
 int64 x
)

İlmi

Attrs Scientific(
 bool x
)

En kısa

Attrs Shortest(
 bool x
)

Genişlik

Attrs Width(
 int64 x
)