Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Asinh

#include <math_ops.h>

X elemanının ters hiperbolik sinüsünü hesaplar.

Özet

Bir giriş tensörü verildiğinde, bu fonksiyon tensördeki her eleman için ters hiperbolik sinüsü hesaplar. Hem giriş hem de çıkışın [-inf, inf] aralığı vardır.

  x = tf.constant([-float("inf"), -2, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
  tf.math.asinh(x) ==> [-inf -1.4436355 -0.4812118 0.8813736 1.0159732 5.991471 9.903487 inf]
  

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Asinh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Kamusal işlevler

Asinh

 Asinh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const