Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: AssignAdd

#include <state_ops.h>

Ona 'değer' ekleyerek 'ref'i güncelleyin.

Özet

Bu işlem, güncelleme tamamlandıktan sonra "ref" çıktısı verir. Bu, sıfırlama değerini kullanması gereken işlemleri zincirlemeyi kolaylaştırır.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • ref: Variable düğümden olmalıdır.
 • değer: Değişkene eklenecek değer.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise, ekleme bir kilit ile korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır, ancak daha az çekişme gösterebilir.

İadeler:

 • Output : = "ref" ile aynı. Değişken güncellendikten sonra yeni değeri kullanmak isteyen işlemler için kolaylık olarak döndürülür.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

AssignAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value)
AssignAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value, const AssignAdd::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output_ref

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: AssignAdd :: Attrs

AssignAdd için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

Kamusal işlevler

AssignAdd

 AssignAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value
)

AssignAdd

 AssignAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value,
 const AssignAdd::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)