עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: BesselI0e

#include <math_ops.h>

מחשבת את פונקציית Bessel i0e של x אלמנט.

סיכום

פונקציית Bessel ששונתה באופן אקספוננציאלי השתנתה בסדר 0 המוגדרת כ- bessel_i0e(x) = exp(-abs(x)) bessel_i0(x) .

פונקציה זו מהירה bessel_i0(x) יותר bessel_i0(x) .

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

BesselI0e (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

BesselI0e

 BesselI0e(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const