Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Betainc

#include <math_ops.h>

Düzenlenmiş tamamlanmamış beta integrali \(I_x(a, b)\)'ı hesaplayın.

Özet

Düzenlenmiş tamamlanmamış beta integrali şu şekilde tanımlanır:

\(I_x(a, b) = {B(x; a, b)}{B(a, b)}\)

nerede

\(B(x; a, b) = ^x t^{a-1} (1 - t)^{b-1} dt\)

eksik beta işlevi ve \(B(a, b)\) tam beta işlevidir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Betainc (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
z

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Kamusal işlevler

Betainc

 Betainc(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input b,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const