Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: Dönş3D

#include <nn_ops.h>

5-D input ve filter tensörleri verilen bir 3-D evrişimi hesaplar.

Özet

Sinyal işlemede çapraz korelasyon, bunlardan birine uygulanan bir zaman gecikmesinin bir fonksiyonu olarak iki dalga formunun benzerliğinin bir ölçüsüdür. Bu aynı zamanda kayan iç ürün veya kayan iç ürün olarak da bilinir.

Conv3D'miz bir çapraz korelasyon biçimi uygular.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • input: Shape [batch, in_depth, in_height, in_width, in_channels] .
 • filter: Shape [filter_depth, filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] . in_channels , input ve filter arasında eşleşmelidir.
 • adım sayısı: 1-D uzunluk tensörü 5. input her boyutu için kayan pencerenin adım sayısı. strides[0] = strides[4] = 1 .
 • padding: Kullanılacak dolgu algoritmasının türü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • data_format: Giriş ve çıkış verilerinin veri formatı. Varsayılan "NDHWC" biçimiyle, veriler şu sırayla saklanır: [toplu iş, derinlikteki, in_yükseklik, genişlik, kanal içi]. Alternatif olarak, format "NCDHW" olabilir, veri saklama sırası şöyledir: [toplu, kanal içi, derinlik, yükseklik, genişlik].
 • genişlemeler: 1-D uzunluk tensörü 5. Her input boyutu için genişleme faktörü. K> 1 olarak ayarlanırsa, o boyuttaki her filtre öğesi arasında k-1 atlanan hücreler olacaktır. Boyut sırası data_format değerine göre data_format , ayrıntılar için yukarıya bakın. Parti ve derinlik boyutlarındaki genişlemeler 1 olmalıdır.

İadeler:

 • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Conv3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
Conv3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const Conv3D::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: Conv3D :: Attrs

Dönüşüm3D için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

Dönş3D

 Conv3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

Dönş3D

 Conv3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const Conv3D::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Veri formatı

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

Dilatasyonlar

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)