Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensorflow :: ops :: DataFormatVecPermute

#include <nn_ops.h>

Verilen hedef veri biçiminde permütasyonlu vektörü / tensörü döndürür.

Özet

kaynak veri biçiminde bir.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • x: Kaynak veri biçiminde boyut 4 veya Tensör şeklin (4, 2) vektörü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • src_format: kaynak veri biçimi.
 • dst_format: hedef veri biçimi.

İadeler:

 • Output : Hedef veri formatında 4 boyutlu vektör veya şeklin Tensörü (4, 2).

Yapıcılar ve Yıkıcılar

DataFormatVecPermute (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)
DataFormatVecPermute (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, const DataFormatVecPermute::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
y

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

DstFormat (StringPiece x)
SrcFormat (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: DataFormatVecPermute :: Attrs

DataFormatVecPermute için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Kamusal işlevler

DataFormatVecPermute

 DataFormatVecPermute(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x
)

DataFormatVecPermute

 DataFormatVecPermute(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 const DataFormatVecPermute::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

DstFormat

Attrs DstFormat(
 StringPiece x
)

SrcFormat

Attrs SrcFormat(
 StringPiece x
)